Verduurzaming Wijk Wisselaar

Een pilot in de wijk de Wisselaar in Breda was de start van een mooie samenwerking. Het verduurzamen van de woningen van Laurentius én dit in de keten én op basis van goede prijs- én procesafspraken te organiseren was de vraag aan de markt.

Als geluk Groep hebben we na een succesvol selectieproces de pilot van de eerste serie van 10 woningen mogen oppakken. In een design en build proces hebben we samen met Laurentius diverse scenario’s uitgewerkt. Na een zorgvuldig participatietraject en diverse maatwerkoplossingen hebben we binnen een korte tijd 100% deelname en volledige betrokkenheid van de huurders bij het plan kunnen realiseren.

Opnieuw kleur geven
De wijk ‘de Wisselaar’ wordt gekenmerkt door een grote clustering van nagenoeg dezelfde woningen en daarmee een dito uitstraling. In het ontwerp hebben we hier nadrukkelijk rekening mee gehouden, om in latere fases de wijk opnieuw ‘kleur’ te kunnen geven en daarmee de eentonigheid te doorbreken.

Om de woningen voor tenminste de komende 25 jaar weer op niveau te brengen en de duurzaamheidsambitie van Laurentius hier in te passen, zijn de daken vervangen, de spouwmuren nagevuld en de bestaande kunststof kozijnen vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met triple glas. Om de ambitie van gasloos te kunnen waarmaken zijn daarnaast zonnepanelen aangebracht, de meterkasten aangepast en de huidige gaskooktoestellen vervangen door elektrische aansluiting en toestellen.

De gevels, en dan voornamelijk de kopgevels, hebben extra aandacht gekregen. Door middel van een dik pakket buitengevelisolatie en een afwerking van steenstrips hebben de woningen in combinatie met het schilderen van de voor- en achtergevel een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Een ware metamorfose. Om het comfort in deze sterk geïsoleerde woning voor de huurders in balans te houden, is extra aandacht besteed aan de ventilatievoorzieningen. Bij een aantal huurders hebben we daarnaast de keuken, douche en/of toilet vervangen.

De ‘nieuwe’ samenwerking met Laurentius
Een voor Laurentius en de huurders nieuwe vorm van samenwerken, waarbij we het totale proces van ontwerp, scenario’s, bewonerscommunicatie, participatie en realisatie van het project hebben vormgegeven. De samenwerking met Laurentius en zeker ook met de huurders geeft ons vertrouwen voor een mooi vervolg en toekomst in Breda.

Opdrachtgever
Laurentius