Zweedse woningen Oude Tonge
Ontzorgen bij onderhoud
Zweedse  woningen

Woongoed GO kiest voor prestatiegerichte aanpak
Traditioneel of resultaatgericht onderhoud plegen aan de 25 Zweedse woningen te Oude Tonge. En: wat zijn de onderhoudskosten over een langere periode? Met die twee vragen meldde zich Woongoed GO  te Middelharnis. Logische vragen gezien de hoeveelheid schilderwerk aan de buitenschil van de woningen. Bijna alles wat je aan de buitenzijde van de woningen ziet, is hout en moet dus onderhouden worden. Een forse uitdaging die wij als onderhoudsbedrijf graag aangaan.

Diverse onderhoudsscenario’s over een periode van 25 jaar hebben we in een omvattend plan uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar een traditionele wijze van uitvoeren en resultaatgericht op basis van een aantal maatgevende prestatie-indicatoren.  De conclusie na het doornemen van de diverse scenario’s was duidelijk in het voordeel van resultaatgericht vastgoed onderhoud, zowel op organisatorisch als financieel gebied. Alles afwegende is voor deze prestatiegerichte aanpak gekozen.

Vertrouwen
De uitvoering vergt de nodige organisatorische inspanningen. Sommige onderdelen van de woningen zijn lastig bereikbaar. De inzet van steigermateriaal is hierop aangepast evenals de afscherming om onder alle weersomstandigheden door te kunnen gaan met het onderhoud. Tijdens de uitvoering wordt dagelijks gemeten op diverse parameters zoals temperatuur van de buitenomgeving, luchtvochtigheid en laagdiktes van de verfsystemen om zo de kwaliteit te kunnen borgen. We willen onze opdrachtgever ontzorgen bij de onderhoud van dit complex. Woongoed GO heeft ons haar vertrouwen gegeven en wij zijn ‘gelukkig’ met deze samenwerking!
© Copyright 2021 Geluk Groep | Website: Vivars