u bevindt zich: home - Projecten - Stastokstraat
Stastokstraat
Win-win aan de Stastokstraat
Elke woningcorporatie heeft ze: complexen of series woningen die in slechte staat verkeren en financiële risico’s opleveren doordat het onderhoud op lange termijn voor allerlei onaangename tegenvallers kan zorgen. Voor AlleeWonen in Breda en Roosendaal was het wooncomplex aan de Pieter Statstokstraat in Oosterhout zo’n ‘zorgenkindje’. Met de nadruk op wás. Samenwerking met AlleeWonen, verfleveranciers en technische toeleveranciers heeft geleid tot hoogwaardige renovatie en financiële zekerheid voor 25 jaar.

Inferieur hout
Vooraf werd een inventarisatie uitgevoerd door Repair Care (leverancier van hoogwaardige houtrot reparatiemiddelen). Conclusie van de inventarisatie, kort samengevat: Inferieur hout (gevingerlast vuren), slechte detaillering en heel veel houtrot.

Voor het onderhoud van de gevelelementen  werd een plan uitgewerkt met verschillende onderhoud scenario’s, elk met een looptijd van 25 jaar.  De keuze viel op  het scenario  van grondige houtrotsanering, gedeeltelijke vervanging van de ramen, Ventistone profielen op de draaiende delen en de kozijnen. Dit scenario had de voorkeur boven complete kozijnvervanging voor hout of kunststof. Het scenario renoveren bleek  over een periode van 25 jaar het meest aantrekkelijk en ook het meest duurzaam.

Win-win
Voor het toekomstige onderhoud zijn  afspraken vastgelegd in een prestatieovereenkomst met een looptijd van 25 jaar. Financiële beheersbaarheid is belangrijk voor de opdrachtgever, zeker bij een dergelijke risicovol project. Het plan voorziet in de behoefte van de opdrachtgever en biedt werkzekerheid aan de opdrachtnemer. Een win–win situatie voor zowel AlleeWonen als de Geluk Groep.
Alle waardering voor het vertrouwen dat AlleeWonen  in ons stelt! Trots is er ook vanwege het resultaat dat is neergezet.

© Copyright 2021 Geluk Groep | Website: Vivars