Pottenbakker Halsteren
Dankzij echte samenwerking bleef overlast voor bewoners Pottenbakker tot minimum beperkt

Woningcorporatie Stadlander is een goede bekende voor de Geluk Groep. Al enkele jaren voeren we voor deze woningcorporatie in West-Brabant en Tholen energiebesparende maatregelen (EBM) in combinatie met schilonderhoud uit. Ook afgelopen jaar hebben we mooie projecten mogen uitvoeren.

Een van die projecten betrof het onderhoud van 41 woningen, verdeeld over 10 blokken, aan de Pottenbakker in Halsteren. Een hele uitdaging gezien de complexiteit van het project. Vooraf schreven we voor de woningen verschillende onderhoud scenario’s, variërend van complete gevelvernieuwing en kozijnvervanging tot kozijnrenovatie.
De keuze viel op gevelrenovatie. Dit houdt in dat bij alle gevels het complete voegwerk moest worden vervangen. Verder schoorstenen renoveren, waar nodig overstekken vervangen en kozijnen herstellen. Naast deze onderhoudswerkzaamheden werd aan de bewoners een pakket van EBM (energiebesparende maatregelen) aangeboden. Het pakket omvatte het na-isoleren van de complete buitenschil. We hebben het dan over spouwmuur-, bodem- en binnendakisolatie én het vervangen van alle glas in de geveldelen door HR++ glas.

Uitdaging
De uitvoering was een logistieke uitdaging. Alle werkzaamheden dienden zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Hoog in het vaandel stond (en staat) daarbij ‘klantwaarde’. Dat geef je bijvoorbeeld vorm door de werktijd aan en in de woning zo kort mogelijk te houden. Dit lukt alleen als er ‘echt’ samen wordt gewerkt. Ketensamenwerking in de praktijk.  

De woningen werden per blok compleet in de vaste steiger gezet. Voor alle werkzaamheden uit werd eerst het na-isoleren van de gevels uitgevoerd. Ze werden gevuld met Knauf Supafill (een minerale wol). Vervolgens werd het voegwerk van de woningen uitgehakt en werden de gevels gereinigd. Na het hakken en reinigen vond het voegen van de woningen plaats.

Aansluitend op het voegen werd de bodemisolatie aangebracht, alle beglazing vervangen, binnendakisolatie op de zolder aangebracht en het houtrotherstel en schilderwerk uitgevoerd. Alle energiebesparende maatregelen en het schilderwerk konden in slechts twee dagen per woning worden uitgevoerd! Een zo korte doorlooptijd betekent een minimum aan overlast in de woning.

Vlekkeloos
Het project verliep vlekkeloos. Ondanks de wisselende weersomstandigheden kon de planning  exact worden gehaald. Een pluim voor alle medewerkers en teamleider Erwin Dekker!

Na de renovatie staan de woningen er weer tiptop en niet te vergeten energiezuinig bij.

Energiebesparende maatregelen in de Pottenbakker

Bodemisolatie Bodemisolatie wordt veel toegepast in vochtige kruipruimtes. Vocht en kou in huis zorgen voor veel ongemak: schimmels achter de meubels, een vloer die kil aanvoelt en mogelijk een muffe lucht in huis. Ook kan het vocht zorgen voor de nodige schade, zoals houtrot, betonrot of corrosie van de leidingen.  Bodemisolatie bestrijdt deze ongemakken door het aanbrengen van vochtbestendige isolatie op de bodem van kruipruimtes.

De bodem wordt bedekt met Super-Parels. Dat zijn korrels gemaakt van Polystyreen. De ruimte tussen de korrels voert het vocht naar beneden af. De bovenkant en de rest van de kruipruimte blijven dan kurkdroog.

Spouwmuurisolatie Een spouwmuur bestaat uit een binnen- en buitenmuur met daartussen een smalle luchtlaag van om en nabij 6 centimeter (ook wel spouw genoemd). Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen bestaande binnen- en buitenmuur opgevuld met isolatiemateriaal.

Bij het project in Halsteren werden de gevels gevuld met Knauf Supafill,  een duurzame, waterafstotende inblaaswol voor thermische na-isolatie van niet-geïsoleerde spouwmuren. Bij deze toepassing, die zowel geschikt is voor nieuwbouw als renovatie, wordt de constructie ontzien.

Binnendakisolatie Een ongeïsoleerd dak is een enorme energieverslinder. Warme lucht stijgt op en bij een ongeïsoleerd dak gaat dan direct een groot deel van de warmte via het dak verloren. Voor de isolatie van een dak kan gekozen worden uit een groot aantal materialen: hardschuimplaten, glaswol, steenwol en aluminium noppenfolie.

Er is bij dit project gekozen voor het toepassen van de IsoEasy dakplaat van 10 cm. Dit is een kant en klaar afgewerkte dakplaat. Met dit systeem kan snel en gemakkelijk de binnenzijde van een hellend dak waarin geen dampremmende laag voorkomt, worden geïsoleerd.

HR++ beglazing In veel woningen en gebouwen van voor 1995 is nog eerste-generatie dubbelglas (merknaam Thermopane) of zelfs enkel glas aanwezig. Zelfs het beste Thermopane (luchtspouw 12 mm) isoleert - naar huidige maatstaven - slechts matig. Enkel glas isoleert helemaal niet.

Bij de woningen in Halsteren is HR++ beglazing met Argon vulling toegepast. Modern isolatieglas bestaat doorgaans uit twee glasplaten gescheiden door een spouwruimte van 9, 12 of 15 mm. Tot en met HR-glas is de spouw gevuld met droge lucht. Vanaf HR++ wordt altijd een nog beter isolerend edelgas (Argon of Krypton) toegepast. Vanaf HR-glassoorten is de spouwzijde tevens voorzien van een flinterdunne warmtereflecterende metaalcoating die zonlicht doorlaat maar warmte uit het vertrek reflecteert.

In een standaard eengezinswoning zoals bij het project Pottenbakker in Halsteren kan met de uitgevoerde isolatiemaatregelen een besparing op de energierekening worden gerealiseerd van € 40  tot € 50 per maand. Een en ander is afhankelijk van het stookgedrag van de bewoners.
© Copyright 2021 Geluk Groep | Website: Vivars