Twee woningen per dag verduurzaamd
Samen met Zeeuwland is de Geluk Groep voor het tweede jaar aan de slag gegaan met onderhoud en verduurzaming van het woningbezit op Schouwen-Duiveland. Voor dit jaar stonden er 211 woningen in Zierikzee op het planbord. 

In januari zijn we gestart met de ‘warme’ opnames. Iedere woning is geïnspecteerd en met de bewoners heeft een gesprek plaatsgevonden. Hierbij wordt zowel praktische als sociale informatie verzameld. Die is belangrijk en nuttig voor het soepel laten lopen van het project. 

Ook dit jaar stond er weer een diversiteit aan werkzaamheden op stapel. Van schilder- en voegwerk tot het aanbrengen van dak-, gevel- en vloerisolatie, inclusief het aanbrengen van mechanische ventilatiesystemen. 

Succesvol verlopen
Medio april is er gestart met de werkzaamheden en voor eind oktober moest alles gereed zijn. Dat was een strakke planning waarbij gemiddeld twee woningen per dag opgeleverd dienden te worden. Door goede afstemming met partners en bewoners en strakke leiding van teamleider Wim Kosten is het project succesvol verlopen. Een belangrijk onderdeel in de meting hoe goed we ons werk doen is de  bewonerstevredenheid. Die wordt vastgesteld aan de hand van een enquête. Het gemiddelde eindcijfer is dit jaar een 8,6! Daar mag je als team en bedrijf best trots op zijn! 

Website: https://www.zeeuwland.nl
© Copyright 2023 Geluk Groep | Website: Vivars