Renovatie Ooltgensplaat
Ontwerp een plan voor de renovatie van 27 woningen in Ooltgensplaat. Dat was kort samengevat de uitdaging die Geluk Groep eind vorig jaar op uitnodiging van Beter Wonen Ooltgensplaat aanging.

Met veel enthousiasme gingen we aan de slag en stelden we een plan op dat de volgende onderdelen omvatte: opname, energie, oplossing, prijs en proces. Na een grondige selectie kwam Geluk als aannemer uit de bus. 

Ook de volledige communicatie met de bewoners, het opnemen en afmelden van de energielabels en de aanvraag van de subsidies voor energetische verbetering behoorden tot de opdracht. Het betekende voor de opdrachtgever een volledige ontzorging.

Intensief overleg
Een ingrijpende renovatie als deze, waarbij de bewoners gewoon in hun huizen blijven, vergt intensief overleg met de bewoners. Het is immers niet niks als het volledige dak van je woning wordt gehaald, bijna alle kozijnen worden vervangen en ook nog asbest in de woning wordt gesaneerd. 

De projectleider en vaste teamleider op het werk stonden dan ook voortdurend in contact met de bewoners. De overlast voor de bewoners diende tot een minimum beperkt te blijven!

Vrijwel iedereen deed mee
Bij het project in Ooltgensplaat hebben de bewoners de keuze gekregen om deel te nemen aan de isolerende maatregelen. Dit zogenaamde participatietraject heeft Geluk Groep voor de opdrachtgever verzorgd. De bewoners kregen op een informatieavond uitleg, een brochure en een aanbieding. Uiteindelijk kon een deelname van 96 procent worden gerealiseerd. Het komt erop neer dat op 1 woning na iedereen heeft meegedaan. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

Energiezuinig
Het eindresultaat is, al zeggen we het zelf, prachtig geworden. De woningen staan er keurig onderhouden en strak bij. Bovendien zijn ze ook nog eens goed geïsoleerd en hierdoor energiezuinig. Deze woningen in Ooltgensplaat kunnen weer jarenlang zonder onderhoudszorgen worden geëxploiteerd. 

Werkzaamheden 
De woningen zijn van energielabel E naar A gebracht, ofwel van energie index 2,11 – 2,40 naar 0,81 – 1,20

• Volledige vernieuwing en isolatie van het dak
• Gedeeltelijke kozijn vervanging
• Toepassing HR++ beglazing en ventilatie
• Isolatie van de gevels, vloer en bodem
• Asbestsanering
• Vervangen voegwerk
• Onderhoud schilderwerk
• Vervangen dakbedekking bergingen

Website: http://www.beterwonenooltgensplaat.nl
© Copyright 2021 Geluk Groep | Website: Vivars