300 woningen Brabantse Waard onder het mes
Een mooie kans bood Brabantse Waard ons bij de aanbesteding voor het onderhoud en verduurzamen van ruim 300 woningen, verdeeld over twee fases. Dat  gebeurde in de vorm van een aanvraag op basis van prijs en planvorming.

Met veel plezier zijn we op deze uitnodiging ingegaan. Niet alleen de prijsvorming is leidend bij een dergelijke aanbesteding maar ook met het plan van aanpak kun je je als bedrijf onderscheiden. Het is een vorm waarin de Geluk Groep zich goed kan vinden. De inschrijving was succesvol: ons bedrijf kreeg fase I toegewezen. Het betrof 180 woningen in Klundert.

De werkzaamheden waren divers:
  • alle onderhoudsschilderwerk aan de buitenzijde
  • corrigeren en waar nodig vervangen van draaiende delen
  • gevelherstel
  • aanbrengen van spouwmuurisolatie, binnendakisolatie en HR++ beglazing

Ook het type woningen waar de werkzaamheden werden uitgevoerd, liep uiteen. Het betrof zowel bejaardenwoningen als monumentale en eengezinswoningen.

Keukentafelgesprekken
Naast de uitvoering waren we ook verantwoordelijk voor het complete communicatie- en participatietraject. Vanaf de eerste brief naar de bewoners tot en met de oplevering. Per complex is een plan van aanpak opgesteld voor de participatie. Dat voorzag  in diverse informatieavonden.  Ook werden heel wat ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd.

Thema
Voor dit traject is onder andere onze eigen bewonersconsulent ingezet. Die is 100 procent gericht op de informatievoorziening en communicatie met de bewoners.

Overkoepelend werd in samenwerking met de Brabantse Waard en de uitvoeringspartner van fase II een communicatiethema opgesteld, “Energie besparen doe je samen met de Brabantse Waard”. Op deze wijze kon naar alle bewoners eenduidig worden gecommuniceerd.

Uitdaging
De uitvoering was een hele uitdaging: rond de bouwvak starten en alles voor het einde van het jaar gereed. Het hele proces verliep naar wens, vooral doordat  de verschillende werkzaamheden goed op elkaar waren afgestemd. De aanpak van ‘alle disciplines onder één  dak’ bewees weer eens zijn waarde.

Website: http://www.brabantsewaard.nl/
© Copyright 2021 Geluk Groep | Website: Vivars